Go To Content
:::

Taiwan Ciaotou District Prosecutors Office:Back to homepage

:::

Bản đồ chỉ dẫn

  • Publication Date:
  • Last updated:2024-06-21
  • View count:4172

Bản đồ chỉ dẫn
Địa chỉ: số 868, đường Kinh Vũ, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng

Điện thoại: (07) 6131765#3121


Thông tin giao thông:


Tự lái xe ô tô

1.Rẽ phải tại lối ra đường giao hệ thống Nam Tử xuống phía nam đường cao tốc Trung Sơn đi một đường vòng xoay theo hướng Thổ Xa.

2.Rẽ trái tại lối ra đường giao hệ thống Nam Tử lên phía bắc đường cao tốc Trung Sơn đi một đường vòng xoay theo hướng Thổ Xa.

 

Tàu điện ngầm    MRT

1.Đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro đến “cửa ra vào 1” ga R22 Thanh Bổ (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng) theo hướng đường Kinh Vũ.

2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn Sở mất khoảng 6 phút.

3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút.

4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút.


Sân bay          Máy bay

1.Đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro đến“cửa ra vào 1” ga 22 Thanh Bổ (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng).

2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn sớ mất khoảng 6 phút.

3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút.

4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút.


Đường sắt cao tốc      

1.Trạm Tả Doanh đường sắt cao tốc chuyển sang đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro đến“cửa ra vào 1” ga 22 Thanh Bổ (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng).

2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn Sở mất khoảng 6 phút.

3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút.

4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút.


Tàu hỏa (xuất phát từ ga tàu hỏa Cao Hùng)

1.Ga tàu hỏa Cao Hùng 1 chuyển sang đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro đến “cửa ra vào 1” ga 22 Thanh Bổ 1 (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng).

2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn Sở mất khoảng 6 phút.

3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút.

4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút.


Tàu hỏa (xuất phát từ ga tàu hỏa Kiều Đầu)

1.Ga tàu hỏa Kiều Đầu 1 chuyển sang đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro (ga R23 ga tàu hỏa Kiều Đầu) đến “cửa ra vào 1” ga R22 Thanh Bổ 1 (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng).

2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn Sở mất khoảng 6 phút.

3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút.

4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút.

Go Top