Go To Content
:::

Taiwan Ciaotou District Prosecutors Office:Back to homepage

:::
Impartiality , Objectivity and

Pursuit of truth and social justice

Khu vực quản lý

Khu vực quản lý của bổn Sở bao gồm hai mươi sáu khu hành chính Nam Tử, Tả Doanh, Đại Xã, Đại Thụ, Nhân Vũ, Điểu Tùng, Cương Sơn, Kiều Đầu, Yên Sào, Điền Liêu, A Liên, Lộ Trúc, Hồ Nội, Gia Đĩnh, Vĩnh An, Di Đà, Tử Quan, Kỳ Sơn, Mỹ Nồng, Lục Quân, Giáp Tiên, Sam Lâm, Nội Môn, Mậu Lâm, Đào Nguyên, Na Mã Hạ v.v… Tổng diện tích 2.707,7993 ki lô mét vuông, nhân khẩu hơn 1.100.000 người (không bao gồm nhân khẩu lưu động).

More

Bản đồ chỉ dẫn

  • Bản đồ chỉ dẫn

    Địa chỉ: số 868, đường Kinh Vũ, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng Điện thoại: (07) 6131765#3121 Thông tin giao thông: Tự lái xe ô tô 1.Rẽ phải tại lối ra đường giao hệ thống Nam Tử xuống phía nam đường cao tốc Trung Sơn đi một đường vòng xoay theo hướng Thổ Xa. 2.Rẽ trái tại lối ra đường giao hệ thống Nam Tử lên phía bắc đường cao tốc Trung Sơn đi một đường vòng xoay theo hướng Thổ Xa.   Tàu điện ngầm    MRT 1.Đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro đến “cửa ra vào 1” ga R22 Thanh Bổ (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng) theo hướng đường Kinh Vũ. 2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn Sở mất khoảng 6 phút. 3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút. 4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút. Sân bay          Máy bay 1.Đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro đến“cửa ra vào 1” ga 22 Thanh Bổ (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng). 2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn sớ mất khoảng 6 phút. 3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút. 4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút. Đường sắt cao tốc       1.Trạm Tả Doanh đường sắt cao tốc chuyển sang đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro đến“cửa ra vào 1” ga 22 Thanh Bổ (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng). 2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn Sở mất khoảng 6 phút. 3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút. 4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút. Tàu hỏa (xuất phát từ ga tàu hỏa Cao Hùng) 1.Ga tàu hỏa Cao Hùng 1 chuyển sang đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro đến “cửa ra vào 1” ga 22 Thanh Bổ 1 (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng). 2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn Sở mất khoảng 6 phút. 3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút. 4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút. Tàu hỏa (xuất phát từ ga tàu hỏa Kiều Đầu) 1.Ga tàu hỏa Kiều Đầu 1 chuyển sang đi tuyến đường màu đỏ tàu điện ngầm Metro (ga R23 ga tàu hỏa Kiều Đầu) đến “cửa ra vào 1” ga R22 Thanh Bổ 1 (Đại học khoa học công nghệ quốc gia Cao Hùng). 2.Đi xe khách Cao Hùng (khu 98) đến bổn Sở mất khoảng 6 phút. 3.Đi City Bike đến bổn Sở mất khoảng 10 phút. 4.Đi bộ theo đường Kinh Vũ đến bổn Sở mất khoảng 20 phút.

Go Top